Organismul tău de certificare, din 2003

 • +4 0788 729 309

  office@certind.ro

 • Bucuresti, Sector 1, Str. George Enescu, Nr. 27-29

  Palatul UGIR 1903

REGULAMENTUL (UE) NR. 333/2011

 

Regulamentul (UE) nr. 333/2011 stabilește criteriile de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

Deșeurile de fier, deșeurile de oțel, de aluminiu, inclusiv deșeurile de aliaje de aluminiu nu mai constituie deșeuri dacă, la transferul de la producător la alt deținător, sunt îndeplinite condițiile solicitate de Regulamentul (UE) nr.333/2011.

Pentru a demonstra conformitatea cu cerințele regulamentului, producătorul trebuie să aibă implementat un sistem de management al calității care include:

 • acceptarea deșeurilor utilizate ca input
 • monitorizarea proceselor și tehnicilor de tratare a deșeurilor
 • monitorizarea calității deșeurilor metalice care rezultă din operațiunea de recuperare
 • eficacitatea monitorizării radiațiilor
 • feedback din partea clienților referitor la conformitatea cu calitatea deșeurilor metalice

Producătorul sau importatorul emite, pentru fiecare transport de deșeuri metalice, o declarație de conformitate potrivit modelului prevăzut în anexa III a Regulamentului (UE) nr.333/2011.

CERTIND deține acreditare ca verificator de mediu (Certificat nr. VM 002/nr.EMAS RO-V-0003 emis de RENAR) și poate efectua verificarea sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr.333/2011.

Regulamentul (UE) NR. 1179/2012

 

Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 stabilește criteriile de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă înceteaza să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

Cioburile de sticlă nu mai constituie deșeuri dacă, la transportul de la un producător la alt deținător, sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 1179/2012.

Un sistem de management certificat reprezintă confirmarea faptului că producătorul a implementat și respectă cerințele Regulamentului 1179/ 2012 privind:

 • monitorizarea calității cioburilor de sticlă care rezultă din operațiunea de recuperare.
 • controlul de acceptare a deșeurilor utilizate că materie primă pentru operațiunea de recuperare.
 • monitorizarea proceselor și tehnicilor de tratare.
 • feedback de la clienți referitor la respectarea cerințelor de calitate aplicabile cioburilor de sticlă.

Producătorul sau importatorul emite, pentru fiecare transport de cioburi de sticlă, o declarație de conformitate potrivit modelului prevăzut în anexa II a Regulamentului (UE) nr.1179/2012.

CERTIND deține acreditare că verificator de mediu (Certificat nr. VM 002/nr.EMAS RO-V-0003 emis de RENAR) și poate efectua verificarea sistemului de management în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1179/2012.

REGULAMENTUL (UE) NR. 715/2013

 

Regulamentul (UE) nr. 715/2013 stabilește criteriile de determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

Regulamentul stabilește criteriile de determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru nu mai constituie deșeuri, dacă, la transferul de la producător către alt detonator, sunt îndeplinite anumite condiții, în special legate de calitatea deșeurilor de cupru rezultate din operația de recuperare.

Pentru a demonstra conformitatea cu cerințele regulamentului, producătorul trebuie să aibă implementat un sistem de management care include:

 • monitorizarea calității deșeurilor de cupru rezultate din operația de recuperare
 • eficacitatea monitorizării radiațiilor; controlul de acceptare a deșeurilor utilizate ca materie primă pentru operațiunea de recuperare
 • monitorizarea proceselor și tehnicilor de tratare
 • feedback de la clienți în privința respectării nivelului de calitate a deșeurilor de cupru

Producătorul sau importatorul emite, pentru fiecare transport de deșeuri de cupru , o declarație de conformitate potrivit modelului prevăzut în anexa II a Regulamentului (UE) nr.715/2013.

CERTIND deține acreditare ca verificator de mediu (Certificat nr. VM 002/nr.EMAS RO-V-0003 emis de RENAR) și poate efectua verificarea sistemului de management în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 715/2013.

Doresc să fiu sunat

Un reprezentant CERTIND vă poate contacta în cel mai scurt timp pentru a vă furniza informații despre


 • Etapele certificării
 • Intrebări frecvente

1. Completarea şi transmiterea cererii de certificare către CERTIND

2. Elaborarea şi transmiterea ofertei de certificare către CLIENT

3. Contractare - în urma acceptului ofertei a CLIENTULUI

4. Desemnarea de către CERTIND a echipei de audit

5. Planificarea auditului - de comun acord între auditorul şef şi client

6. Auditul de certificare - se desfăşoară în 2 etape: Etapa I - analiza documentaţiei + Etapa II - evaluarea funcţionării sistemului de management la faţa locului.

7. Eliberarea certificatului de conformitate.

8. Audit de supraveghere I.

9. Audit de supraveghere II.

10. Audit de recertificare.

Ce este ISO?

Ce este un standard?

Un standard internațional oferă specificații de clasă mondială pentru produse, servicii și sisteme, pentru a asigura calitatea, siguranța și eficiența, contribuind astfel la facilitarea comerțului internațional.

Ce este RENAR?

Asociatia de Acreditare din Romania, avand acronimul RENAR, este o organizatie neguvernamentala, fara scop lucrativ, care este recunoscuta oficial ca organism national de acreditare unic. Mai multe informatii la www.renar.ro.

Ce este un sistem de management?

Un sistem de management reprezinta cadrul prin care o organizatie isi stabileste politicile si procedurile proprii, pentru a se asigura ca poate indeplini toate sarcinile necesare pentru atingerea obiectivelor si pentru a promova imbunatatirea continua. Sistemele de management permit unei organizatii sa stabileasca si sa utilizeze cele mai bune practici in desfasurarea propriei activitati. Sistemele de management pot fi: al calitatii (ISO 9001), de mediu (ISO 14001), al sigurantei alimentului (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001/ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/CEI 27001) etc., precum si combinatii ale acestor sisteme (sistemele integrate).

Ce este un sistem de management integrat?

Un sistem de management integrat combina mai multe standarde de sisteme de management (ex. ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001) intr-un singur sistem pentru a putea fi exploatat si administrat mai usor.

Ce este implementarea?

Implementarea unui sistem de management inseamna stabilirea proceselor care se desfasoara in organizatie si armonizarea activitatii organizatiei cu cerintele standardului de referinta.

Care este diferenta intre "acreditare" si "certificare"?

Acreditare: Acreditarea este recunoasterea oficiala de catre o autoritate de acreditare a competentei tehnice si organizatorice a unui organism de evaluare a conformitatii pentru a realiza un serviciu specific in conformitate cu standardele si reglementarile tehnice, descrise in domeniul de acreditare.
Certificare: Certificarea este procesul prin care o organizatie este evaluata de catre o terta parte (Organism de Certificare), pentru a oferi o garantie scrisa ca un produs, proces, sistem sau persoana se conformeaza cerintelor standardului/standardelor de referinta.

Cat costa certificarea?

Costurile certificarii difera de la o organizatie la alta, in functie de domeniul de activitate, numarul de angajati, numarul de locatii (punctelor de lucru) ale organizatiei si numarul de standarde pentru care se doreste certificarea. Pentru o oferta personalizata va rugam trimiteti formularul de oferta.

Certificatul eliberat de CERTIND SA este recunoscut in alte tari?

In cazul in care certificatul este eliberat sub acreditare de catre CERTIND SA, certificatul ar trebui sa fie recunoscut in acele tari ale caror organisme nationale de acreditare sunt semnatare ale acordului multilateral EA, IAF si ILAC.

Cat este valabil un certificat?

Un certificat are valabilitate 3 ani, cu conditia efectuarii auditurilor anuale de supraveghere. Inainte de expirarea certificatului are loc auditul de recertificare si se reia tot ciclul de certificare.

Poate fi suspendat / retras un certificat?

Da. In cazul in care clientul certificat utilizeaza in mod incorect certificatul / certificatele de conformitate sau marca de certificare, nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere sau la auditul de supraveghere se constata ca organizatia nu mai respecta cerintele standardului de referinta, Organismul de Certificare poate suspenda / retrage certificatul.

Pot sa obtin certificatul daca nu am documentatia elaborata si sistemul implementat?

Nu. In cazul in care sistemul de management din organizatia dumneavoastra nu indeplineste cerintele standardului / standardelor aplicabile, Organismul de Certificare nu va va acorda certificatul / certifícatele de conformitate.

Organizatia mea are nevoie de certificare?

Aveti nevoie de certificare daca doriti:
• sa imbunatatiti permanent performantele prin coordonarea si conducerea organizatiei in mod sistematic si planificat;
• sa dezvoltati mai bine compania, printr-un cadru de evolutie clar si predictibil;
• sa documentati mai bine procesele/ activitatile pentru a usura intelegerea lor;
• sa usurati munca noilor angajati prin proceduri documentate;
• sa motivati si constientizati personalul prin definirea rolurilor si responsabilitatilor cheie;
• sa implicati angajatii in atingerea obiectivelor organizatiei;
• sa reduceti costurile prin sporirea eficientei si productivitatii, printr-un control mai bun al activitatii si al fluxurilor;
• sa cresteti productivitatea activitatii prin imbunatatirea proceselor;
• sa tineti sub control produsele/ serviciile neconforme;
• sa reduceti numarul de reclamatii;
• sa participati la licitatii;
• sa va imbunatatiti continuu activitatea prin efectuarea auditurilor interne.

Care sunt etapele certificarii?

1. Completarea si transmiterea cererii de certificare catre CERTIND
2. Elaborarea si transmiterea ofertei de certificare catre CLIENT
3. Contractare - in urma acceptarii ofertei de catre CLIENT
4. Desemnarea de catre CERTIND a echipei de audit
5. Planificarea auditului - de comun acord intre auditorul sef si client
6. Auditul de certificare - se desfasoara in doua etape: Etapa I - analiza documentatiei + Etapa II - evaluarea functionarii sistemului de management la fata locului.
7. Eliberarea certificatului de conformitate.
8. Audit de supraveghere I.
9. Audit de supraveghere II.
10. Audit de recertificare.

CERTIND SA este un organism de certificare acreditat?

Da. CERTIND detine multiple acreditari din partea Asociatiei de Acreditare din Romania – RENAR pentru certificarea sistemelor de management si conformitatii produselor. Pentru informatii complete privind acreditarile / recunoasterile CERTIND va rugam click aici

CERTIND SA este Organism Notificat pentru diverse directive ale Uniunii Europene?

CERTIND SA este Organism Notificat, avand numarul de notificare NB 2174, pentru Regulamentul (UE) nr. 305/2011 - Produse pentru constructii.

Cerere de ofertă

Pentru a primi o ofertă de preț, vă rugăm să completați formularul nostru cu
datele necesare despre compania dumneavoastră și un reprezentant CERTIND
vă va contacta în cel mai scurt timp.