Organismul tău de certificare, din 2003

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform Regulamentul U.E. nr. 679/ 27.04.2016, persoanelor fizice ale caror date sunt prelucrate, le sunt garantate dreptul de acces la acestea, de rectificare sau stergere a acestora, de restrictionare a prelucrarii, de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor precum si dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment.

CERTIND SA prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de persoane fizice in conformitate cu dispozitiile legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal din Romania, prelucrarea fiind intr-un scop legitim, contractual, de gestiune economica-financiara si administrativa.

CERTIND ia toate masurile necesare pentru a pastra toate informatiile personale in conditii de siguranta si confidentialitate.

Scopul colectarii datelor il reprezinta:
- derularea si executarea contractului de prestari servicii incheiat intre CERTIND si CLIENT, inclusiv date colectate si prelucrate in etapele premergatoare incheierii contractului;
- solicitarea primita referitor la informatii pe care CERTIND trebuie sa le ofere (ex. statutul unei certificari);
- marketing, reclama, publicitate - trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice, numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul in acest sens;
- colectarea legitima, de gestiune economica-financiara si administrativa. CERTIND SA colecteaza doar acele date care sunt necesare pentru incheierea si executarea in bune conditii a contractelor de prestari servicii (evaluare si certificare, verificare, inspectie, instruire etc) sau in urma unei solicitari de informatii (ex. solicitare informatii privind statutul unei certificari.

Date personale reprezinta:
- orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila;
- include toate informatiile care fac referire la un element de identificare (ex. nume si prenume; data si locul nasterii; cod numeric personal; serie si numar buletin; cetatenie, semnatura; telefon; email; loc de munca, profesie, etc).

Stocarea datelor include:

1. Stocarea si prelucrarea de date care nu au caracter personal
In situatia in care este accesat site-ul CERTIND, www.certind.ro, browser-ul de
internet transmite automat date (ex. adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, data si ora accesarii, fisierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, etc.) catre serverul CERTIND, pe baza unor setari tehnice. Aceste date sunt colectate si utilizate exclusiv in scop statistic si in scop de analiza, pentru imbunatatirea serviciilor oferite.
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP) pot fi, in anumite circumstante, date cu caracter personal si vor fi tratate ca atare.

2. Stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal (ex. nume, prenume; adresa de email; telefon; locul de munca si profesia, etc.) sunt stocate si prelucrate de catre noi numai in cazul in care sunt necesare pentru derularea si executarea contractului de prestari servicii incheiat intre CERTIND si persoana fizica in cauza (sau organizatia pe care o reprezinta), inclusiv date colectate si prelucrate in etapele premergatoare incheierii contractului (ex. cererea de certificare).

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor primite. Dupa finalizarea derularii contractului, datele personale sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale, urmand ca dupa expirarea acestor termene datele respective sa fie sterse. Aceasta regula nu este valabila in cazul in care exista un consimtamant pentru utilizarea mai departe a datelor personale.

Daca v-ati inregistrat la Newsletter CERTIND, datele cu caracter personal sunt stocate si prelucrate pentru intreaga perioada in care ramaneti abonat la newsletter. Utilizarea inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter, ceea ce puteti face oricand prin click pe butonul Dezabonare din mail.

Utilizarea si protectia datelor cu caracter personal: CERTIND SA colecteaza si proceseaza date personale intr-o maniera legala, corecta si transparenta. Toate datele personale sunt confidentiale si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara si sunt distribuite persoanelor terte (ex. Organismul National de Acreditare, Fundatia FSSC, firma de curierat, etc.) doar in situatia in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform contractelor incheiate. Accesul la datele personale este limitat personalului CERTIND SA si colaboratorilor/ partenerilor/ autoritatilor care detin autorizatia necesara si nevoia clar definita pentru utilizarea acestor date. CERTIND SA proceseaza datele in mod sigur si mentine masuri adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat.

Confidentialitatea datelor:
CERTIND pastreaza confidentialitatea asupra tuturor informatiilor obtinute sau create in cursul activitatilor ce fac obiectul contractului cu clientul (evaluare si certificare, instruire, etc) si care sunt necesare pentru desfasurarea procesului contractat. In situatia in care ii este solicitat de catre o terta parte, CERTIND va informa cu privire la certificarea detinuta de clientul certificat furnizand urmatoarele informatii: numele clientului certificat, domeniul certificarii si documentul/ documentele de referinta pentru certificare, statutul certificarii.

CERTIND va pune la dispozitia organismelor de acreditare/ autoritatilor cu care colaboreaza, la solicitarea acestora, in scopuri legate de evaluare, dosare de certificare ale clientilor. In situatia in care este obligat de lege, CERTIND va furniza informatiile solicitate. Atat angajatii, cat si colaboratorii CERTIND (auditori/ verificatori/ inspectori, etc. ce lucreaza in numele CERTIND si sunt contractati conform unui contract de prestari servicii) semneaza angajamente de confidentialitate si vor respecta Regulamentul U.E. nr. 679/ 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea, consultarea, divulgarea, transmiterea, restrictionarea, stergerea, distrugerea).

Informare si acces la date cu caracter personal:
Toti clientii CERTIND SA au:
- dreptul de informare si de acces la datele proprii;
- dreptul de rectificare a datelor inexacte sau completare a datelor proprii;
- dreptul de stergere a datelor, in situatia in care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, prelucrarea nu este legala sau alte cazuri prevazute de Regulament;
- dreptul la restrictionarea prelucrarii, in situatia in care este contestata exactitatea datelor, precum si alte cazuri prevazute de lege;
- dreptul de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor;
- dreptul de portabilitate a datelor;
- dreptul de opozitie de prelucrare a datelor;
- dreptul de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
- dreptul de retragere a consimtamantului, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Toti clientii CERTIND SA isi pot exercita drepturile mai sus mentionate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la office@certind.ro sau prin posta la adresa CERTIND SA din strada George Enescu, nr 27-29, sector 1, Bucuresti.

  • Etapele certificării
  • Intrebări frecvente

1. Completarea şi transmiterea cererii de certificare către CERTIND

2. Elaborarea şi transmiterea ofertei de certificare către CLIENT

3. Contractare - în urma acceptului ofertei a CLIENTULUI

4. Desemnarea de către CERTIND a echipei de audit

5. Planificarea auditului - de comun acord între auditorul şef şi client

6. Auditul de certificare - se desfăşoară în 2 etape: Etapa I - analiza documentaţiei + Etapa II - evaluarea funcţionării sistemului de management la faţa locului.

7. Eliberarea certificatului de conformitate.

8. Audit de supraveghere I.

9. Audit de supraveghere II.

10. Audit de recertificare.

Ce este ISO?

Ce este un standard?

Un standard internațional oferă specificații de clasă mondială pentru produse, servicii și sisteme, pentru a asigura calitatea, siguranța și eficiența, contribuind astfel la facilitarea comerțului internațional.

Ce este RENAR?

Asociatia de Acreditare din Romania, avand acronimul RENAR, este o organizatie neguvernamentala, fara scop lucrativ, care este recunoscuta oficial ca organism national de acreditare unic. Mai multe informatii la www.renar.ro.

Ce este IAS?

IAS-International Accreditation Service, din Statele Unite ale Americii este o corporatie nonprofit cu statutul de organism de acreditare si oferă servicii de acreditare din 1975. Mai multe informatii la www.iasonline.org

Ce este FSSC 22000?

FSSC 22000 este o fundatie nonprofit cu sediul in Olanda si care detine o schema independenta de certificare in domeniul sigurantei alimentului. Mai multe informatii la www.fssc.com

Ce este EMAS ?

EMAS este instrumentul european de management de mediu conceput pentru a sprijini organizaţiile în îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu integrând conceptul dezvoltării durabile. Mai multe informatii la https://mmediu.ro/categorie/emas/121

Ce este un sistem de management?

Un sistem de management reprezinta cadrul prin care o organizatie isi stabileste politicile si procedurile proprii, pentru a se asigura ca poate indeplini toate sarcinile necesare pentru atingerea obiectivelor si pentru a promova imbunatatirea continua. Sistemele de management permit unei organizatii sa stabileasca si sa utilizeze cele mai bune practici in desfasurarea propriei activitati. Sistemele de management pot fi: al calitatii (ISO 9001), de mediu (ISO 14001), al sigurantei alimentului (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001/ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/CEI 27001) etc., precum si combinatii ale acestor sisteme (sistemele integrate).

Ce este un sistem de management integrat?

Un sistem de management integrat combina mai multe standarde de sisteme de management (ex. ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001) intr-un singur sistem pentru a putea fi exploatat si administrat mai usor.

Ce este implementarea?

Implementarea unui sistem de management inseamna stabilirea proceselor care se desfasoara in organizatie si armonizarea activitatii organizatiei cu cerintele standardului de referinta.

Care este diferenta intre "acreditare" si "certificare"?

Acreditare: Acreditarea este recunoasterea oficiala de catre o autoritate de acreditare a competentei tehnice si organizatorice a unui organism de evaluare a conformitatii pentru a realiza un serviciu specific in conformitate cu standardele si reglementarile tehnice, descrise in domeniul de acreditare.
Certificare: Certificarea este procesul prin care o organizatie este evaluata de catre o terta parte (Organism de Certificare), pentru a oferi o garantie scrisa ca un produs, proces, sistem sau persoana se conformeaza cerintelor standardului/standardelor de referinta.

Cat costa certificarea?

Costurile certificarii difera de la o organizatie la alta, in functie de domeniul de activitate, numarul de angajati, numarul de locatii (punctelor de lucru) ale organizatiei si numarul de standarde pentru care se doreste certificarea. Pentru o oferta personalizata va rugam trimiteti formularul de oferta.

Certificatul eliberat de CERTIND SA este recunoscut in alte tari?

In cazul in care certificatul este eliberat sub acreditare de catre CERTIND SA, certificatul ar trebui sa fie recunoscut in acele tari ale caror organisme nationale de acreditare sunt semnatare ale acordului multilateral EA, IAF si ILAC.

Cat este valabil un certificat?

Un certificat are valabilitate 3 ani, cu conditia efectuarii auditurilor anuale de supraveghere. Inainte de expirarea certificatului are loc auditul de recertificare si se reia tot ciclul de certificare.

Poate fi suspendat / retras un certificat?

Da. In cazul in care clientul certificat utilizeaza in mod incorect certificatul / certificatele de conformitate sau marca de certificare, nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere sau la auditul de supraveghere se constata ca organizatia nu mai respecta cerintele standardului de referinta, Organismul de Certificare poate suspenda / retrage certificatul.

Pot sa obtin certificatul daca nu am documentatia elaborata si sistemul implementat?

Nu. In cazul in care sistemul de management din organizatia dumneavoastra nu indeplineste cerintele standardului / standardelor aplicabile, Organismul de Certificare nu va va acorda certificatul / certifícatele de conformitate.

Organizatia mea are nevoie de certificare?

Aveti nevoie de certificare daca doriti:
• sa imbunatatiti permanent performantele prin coordonarea si conducerea organizatiei in mod sistematic si planificat;
• sa dezvoltati mai bine compania, printr-un cadru de evolutie clar si predictibil;
• sa documentati mai bine procesele/ activitatile pentru a usura intelegerea lor;
• sa usurati munca noilor angajati prin proceduri documentate;
• sa motivati si constientizati personalul prin definirea rolurilor si responsabilitatilor cheie;
• sa implicati angajatii in atingerea obiectivelor organizatiei;
• sa reduceti costurile prin sporirea eficientei si productivitatii, printr-un control mai bun al activitatii si al fluxurilor;
• sa cresteti productivitatea activitatii prin imbunatatirea proceselor;
• sa tineti sub control produsele/ serviciile neconforme;
• sa reduceti numarul de reclamatii;
• sa participati la licitatii;
• sa va imbunatatiti continuu activitatea prin efectuarea auditurilor interne.

Care sunt etapele certificarii?

1. Completarea si transmiterea cererii de certificare catre CERTIND
2. Elaborarea si transmiterea ofertei de certificare catre CLIENT
3. Contractare - in urma acceptarii ofertei de catre CLIENT
4. Desemnarea de catre CERTIND a echipei de audit
5. Planificarea auditului - de comun acord intre auditorul sef si client
6. Auditul de certificare - se desfasoara in doua etape: Etapa I - analiza documentatiei + Etapa II - evaluarea functionarii sistemului de management la fata locului.
7. Eliberarea certificatului de conformitate.
8. Audit de supraveghere I.
9. Audit de supraveghere II.
10. Audit de recertificare.

CERTIND SA este un organism de certificare acreditat?

Da. CERTIND detine multiple acreditari din partea Asociatiei de Acreditare din Romania – RENAR pentru certificarea sistemelor de management si conformitatii produselor. Pentru informatii complete privind acreditarile / recunoasterile CERTIND va rugam click aici

CERTIND SA este Organism Notificat pentru diverse directive ale Uniunii Europene?

CERTIND SA este Organism Notificat, avand numarul de notificare NB 2174, pentru Regulamentul (UE) nr. 305/2011 - Produse pentru constructii.

Cerere de ofertă

Pentru a primi o ofertă de preț, vă rugăm să completați formularul nostru cu
datele necesare despre compania dumneavoastră și un reprezentant CERTIND
vă va contacta în cel mai scurt timp.