Organismul tău de certificare, din 2003

  • +4 0788 729 309

    office@certind.ro

  • Bucuresti, Sector 1, Str. George Enescu, Nr. 27-29

    Palatul UGIR 1903

Managementul serviciilor ISO/IEC 20000-1

IT-ul este esential azi in derularea afacerilor, dar pot exista ingrijorari cu privire la modul in care furnizarea serviciilor IT raspunde cerintelor clientilor si necesitatilor de business.

ISO/IEC 20000 ajuta organizatiile in efortul de a demonstra clientilor utilizarea celor mai bune practici in ceea ce priveste serviciile IT. Aceasta certificare este aplicabila oricarui tip de organizatie, indiferent de dimensiune si numar de angajati ce utilizeaza pentru realizarea propriilor activitati sau furnizeaza catre terti, servicii IT.

Managementul securității lanțului de furnizare ISO 28000

Logisitica si parteneriatele complexe in domeniul lanturilor de furnizare pot avea de suferit din cauza caderilor sau reglementarilor nationale si internationale variate. Companiile doresc sa asigure securitatea lanturilor de furnizare prin identificarea potentialelor amenintari, evaluarea riscurilor si implementarea masurilor de control.

ISO 28000 a fost dezvoltat ca raspuns la cerintele pentru un sistem de management al securitatii aplicabil tuturor elementelor implicate in canalele de distributie. Rolul sau este de a servi ca element de baza in identificarea pericolelor asupra securitatii lanturilor de furnizare, evaluarea riscurilor identificate si implementarea de masuri de control.

Cerintele ISO 28000 includ toate aspectele critice ce vizeaza siguranta lanturilor de furnizare precum managementul informatiilor, ambalarea, depozitarea sau transferul bunurilor intre locatii si vehicule.

Managementul continuității activității ISO 22301

Capacitatea de a putea relua si continua activitatea la parametrii asteptati intr-un timp cat mai scurt in urma unui dezastru de proportii sau a unui incident minor reprezinta o cerinta adresata din ce in ce mai des organizatiilor din toate ramurile de activitate.

Managementul continuitatii este un concept creat in scopul de a ajuta organizatiile sa intreprinda masurile necesare pentru a minimiza efectul oricaror perturbari.

Standardul ISO 22301 a fost elaborat de experti din toate ramurile economice in colaborare cu reprezentanti ai guvernelor in scopul de a veni in intampinarea organizatiilor ce urmaresc sa proiecteze, documenteze si implementeze un sistem de management al continuitatii activitatii.

ISO 13485 – Dispozitive Medicale

ISO 13485 este un standard international ce stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii aplicabil in sectorul dispozitivelor medicale. Standardul are la baza cerintele standardului ISO 9001 particularizate pentru sectorul dispozitivelor medicale.

Se adreseaza organizatiilor implicate intr-una sau mai multe etape ale ciclului de viata ale unui dispozitiv medical, inclusiv proiectarea si dezvoltarea, productia, stocarea si distributia, instalarea sau intretinerea unui dispozitiv medical si proiectarea si dezvoltarea sau furnizarea de activitati asociate.

Certificarea conform ISO 13485 confirma angajamentul organizatiei de a respecta cerintele legale si contractuale, precum si de a reduce riscurile asupra sanatatii umane.

ISO 17100 – Servicii de traducere

Standardul international ISO 17100 stabileste cerintele pentru prestarea unui serviciu de traducere de calitate, respectiv cerinte referitoare la resurse umane si tehnice, managementul calitatii si project management.

Certificarea conform ISO 17100 reprezinta o confirmare a capacitatii tehnice si organizatorice a prestatorului de a furniza servicii de traducere in conformitate cu cerintele clientului, precum si a oricaror ghiduri de buna practica, legislatie sau coduri industriale relevante.

ISO/TS 29001 - Industriile petrolului, petrochimice si ale gazelor naturale

ISO/TS 29001 este un standard ce se adreseaza organizatiilor ce activeaza in domenii precum proiectarea, dezvoltarea, instalarea, exploatarea si service-ul echipamentelor si produselor utilizate in industria petroliera, petrochimica si a gazelor naturale.

Standardul defineste cerintele unui sistem de management al calitatii pentru organizatiile ce furnizeaza produse si servicii pentru industria petrolului, petrochimica si gaze naturale.

ISO 29990 – Servicii de educatie non-formala si instruire

Standardul international ISO 29990 stabileste cerintele pentru furnizorii de servicii de educatie, formare profesionala si instruire, avand ca obiectiv furnizarea unui model generic de practica profesionala de calitate, precum si o referinta comuna pentru furnizorii de servicii de invatare si clientii acestora in ceea ce priveste proiectarea, dezvoltarea si realizarea programelor de instruire.

EN 15224 – Servicii de ingrijire a sanatatii

Standardul European EN 15224 stabileste cerintele unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 cu specificatii suplimentare pentru domeniul sanatatii.

Standardul se adreseaza in special furnizorilor de servicii medicale: spitale, aziluri, farmacii, centre de recuperare medicala, clinici stomatologice, cabinete medicale individuale, laboratoare medicale etc. si pune accentul pe aspecte precum gestionarea riscului clinic si siguranta pacientilor.

Certificarea conform EN 15224 reprezinta confirmarea respectarii cerintelor legale si contractuale, cat si angajamentul managementului privind cresterea satisfactiei pacientului si reducerea riscului clinic.

EN 15838 - Centre de contact pentru clienti

EN 15838 este un standard european ce stabileste cerintele pentru furnizarea de servicii in cadrul centrelor de contact pentru clienti. Standardul este aplicabil organizatiilor ce detin in cadrul propriei structuri sau furnizeaza pentru terti servicii de call-center, aducand beneficii organizatiilor prin imbunatatirea legaturii cu clientii, cresterea eficientei economice a activitatii si reducerea fluctuatiei personalului.

IATF 16949 – Industria auto

IATF 16949 este un standard dezvoltat de International Automotive Task Force ce stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii in industria auto. Standardul este aplicabil tuturor organizatiilor ce furnizeaza produse sau servicii pentru industria auto, avand drept obiectiv imbunatatirea continua a activitatii si prevenirea defectelor de fabricatie.

AQAP 2110 – Cerinte NATO referitoare la asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare, productie

Standardul AQAP 2110 contine cerintele NATO pentru asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare si productie. Standardul este menit a fi folosit de furnizorii de produse militare si/ sau servicii in domeniul apararii.

Certificarea conform AQAP 2110 reprezinta confirmarea ca o organizatie are implementat si respecta cerintele unui sistem de management al calitatii specifice domeniului militar.

CERTIND este desemnat de catre Ministerul Apararii Nationale ca si agent economic NATO (Certificat nr. 0483).

  • Etapele certificării
  • Intrebări frecvente

1. Completarea şi transmiterea cererii de certificare către CERTIND

2. Elaborarea şi transmiterea ofertei de certificare către CLIENT

3. Contractare - în urma acceptului ofertei a CLIENTULUI

4. Desemnarea de către CERTIND a echipei de audit

5. Planificarea auditului - de comun acord între auditorul şef şi client

6. Auditul de certificare - se desfăşoară în 2 etape: Etapa I - analiza documentaţiei + Etapa II - evaluarea funcţionării sistemului de management la faţa locului.

7. Eliberarea certificatului de conformitate.

8. Audit de supraveghere I.

9. Audit de supraveghere II.

10. Audit de recertificare.

Ce este ISO?

Ce este un standard?

Un standard internațional oferă specificații de clasă mondială pentru produse, servicii și sisteme, pentru a asigura calitatea, siguranța și eficiența, contribuind astfel la facilitarea comerțului internațional.

Ce este RENAR?

Asociatia de Acreditare din Romania, avand acronimul RENAR, este o organizatie neguvernamentala, fara scop lucrativ, care este recunoscuta oficial ca organism national de acreditare unic. Mai multe informatii la www.renar.ro.

Ce este un sistem de management?

Un sistem de management reprezinta cadrul prin care o organizatie isi stabileste politicile si procedurile proprii, pentru a se asigura ca poate indeplini toate sarcinile necesare pentru atingerea obiectivelor si pentru a promova imbunatatirea continua. Sistemele de management permit unei organizatii sa stabileasca si sa utilizeze cele mai bune practici in desfasurarea propriei activitati. Sistemele de management pot fi: al calitatii (ISO 9001), de mediu (ISO 14001), al sigurantei alimentului (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001/ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/CEI 27001) etc., precum si combinatii ale acestor sisteme (sistemele integrate).

Ce este un sistem de management integrat?

Un sistem de management integrat combina mai multe standarde de sisteme de management (ex. ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001) intr-un singur sistem pentru a putea fi exploatat si administrat mai usor.

Ce este implementarea?

Implementarea unui sistem de management inseamna stabilirea proceselor care se desfasoara in organizatie si armonizarea activitatii organizatiei cu cerintele standardului de referinta.

Care este diferenta intre "acreditare" si "certificare"?

Acreditare: Acreditarea este recunoasterea oficiala de catre o autoritate de acreditare a competentei tehnice si organizatorice a unui organism de evaluare a conformitatii pentru a realiza un serviciu specific in conformitate cu standardele si reglementarile tehnice, descrise in domeniul de acreditare.
Certificare: Certificarea este procesul prin care o organizatie este evaluata de catre o terta parte (Organism de Certificare), pentru a oferi o garantie scrisa ca un produs, proces, sistem sau persoana se conformeaza cerintelor standardului/standardelor de referinta.

Cat costa certificarea?

Costurile certificarii difera de la o organizatie la alta, in functie de domeniul de activitate, numarul de angajati, numarul de locatii (punctelor de lucru) ale organizatiei si numarul de standarde pentru care se doreste certificarea. Pentru o oferta personalizata va rugam trimiteti formularul de oferta.

Certificatul eliberat de CERTIND SA este recunoscut in alte tari?

In cazul in care certificatul este eliberat sub acreditare de catre CERTIND SA, certificatul ar trebui sa fie recunoscut in acele tari ale caror organisme nationale de acreditare sunt semnatare ale acordului multilateral EA, IAF si ILAC.

Cat este valabil un certificat?

Un certificat are valabilitate 3 ani, cu conditia efectuarii auditurilor anuale de supraveghere. Inainte de expirarea certificatului are loc auditul de recertificare si se reia tot ciclul de certificare.

Poate fi suspendat / retras un certificat?

Da. In cazul in care clientul certificat utilizeaza in mod incorect certificatul / certificatele de conformitate sau marca de certificare, nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere sau la auditul de supraveghere se constata ca organizatia nu mai respecta cerintele standardului de referinta, Organismul de Certificare poate suspenda / retrage certificatul.

Pot sa obtin certificatul daca nu am documentatia elaborata si sistemul implementat?

Nu. In cazul in care sistemul de management din organizatia dumneavoastra nu indeplineste cerintele standardului / standardelor aplicabile, Organismul de Certificare nu va va acorda certificatul / certifícatele de conformitate.

Organizatia mea are nevoie de certificare?

Aveti nevoie de certificare daca doriti:
• sa imbunatatiti permanent performantele prin coordonarea si conducerea organizatiei in mod sistematic si planificat;
• sa dezvoltati mai bine compania, printr-un cadru de evolutie clar si predictibil;
• sa documentati mai bine procesele/ activitatile pentru a usura intelegerea lor;
• sa usurati munca noilor angajati prin proceduri documentate;
• sa motivati si constientizati personalul prin definirea rolurilor si responsabilitatilor cheie;
• sa implicati angajatii in atingerea obiectivelor organizatiei;
• sa reduceti costurile prin sporirea eficientei si productivitatii, printr-un control mai bun al activitatii si al fluxurilor;
• sa cresteti productivitatea activitatii prin imbunatatirea proceselor;
• sa tineti sub control produsele/ serviciile neconforme;
• sa reduceti numarul de reclamatii;
• sa participati la licitatii;
• sa va imbunatatiti continuu activitatea prin efectuarea auditurilor interne.

Care sunt etapele certificarii?

1. Completarea si transmiterea cererii de certificare catre CERTIND
2. Elaborarea si transmiterea ofertei de certificare catre CLIENT
3. Contractare - in urma acceptarii ofertei de catre CLIENT
4. Desemnarea de catre CERTIND a echipei de audit
5. Planificarea auditului - de comun acord intre auditorul sef si client
6. Auditul de certificare - se desfasoara in doua etape: Etapa I - analiza documentatiei + Etapa II - evaluarea functionarii sistemului de management la fata locului.
7. Eliberarea certificatului de conformitate.
8. Audit de supraveghere I.
9. Audit de supraveghere II.
10. Audit de recertificare.

CERTIND SA este un organism de certificare acreditat?

Da. CERTIND detine multiple acreditari din partea Asociatiei de Acreditare din Romania – RENAR pentru certificarea sistemelor de management si conformitatii produselor. Pentru informatii complete privind acreditarile / recunoasterile CERTIND va rugam click aici

CERTIND SA este Organism Notificat pentru diverse directive ale Uniunii Europene?

CERTIND SA este Organism Notificat, avand numarul de notificare NB 2174, pentru Regulamentul (UE) nr. 305/2011 - Produse pentru constructii.

Cerere de ofertă

Pentru a primi o ofertă de preț, vă rugăm să completați formularul nostru cu
datele necesare despre compania dumneavoastră și un reprezentant CERTIND
vă va contacta în cel mai scurt timp.