Sisteme de Management Integrate

Implementarea si certificarea unui sistem de management integrat reprezinta solutia optima pentru organizatiile ce urmaresc sa implementeze si sa certifice sisteme de management in conformitate cu doua sau mai multe standarde de sistem de management.

Cele mai populare solutii pentru integrarea sistemelor de management sunt sistemele de management integrat calitate – mediu in conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 si ISO 14001 si sistemele de management integrat calitate- mediu – sanatate si securitate ocupationalain conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001; dar este posibila realizarea integrarii pentru o gama variata de sisteme de management inclusiv in domenii precum securitatea informatiei, siguranta alimentului sau managementul energiei, printre altele.

Principiul implementarii unui sistem de management integrat il reprezinta identificarea cerintelor comune prezente in standardele de referinta pentru sistemele de management pentru care se doreste integrarea (ex. auditarea interna, analiza efectuata de management, actiuni corective) si folosirea lor ca baza a dezvoltarii unui sistem de management integrat. Pe langa aceasta baza comuna sunt documentate si implementate cerintele specifice ale fiecarui tip de sistem de management.

Un beneficiu important al sistemelor de management integrate il reprezinta facilitatea gestionarii acestora de catre personalul implicat in administrarea sistemului de management la nivelul organizatiei.

Din punctul de vedere al certificarii, evaluarea prin auditare se realizeaza in cadrul unui singur audit pentru sistemul de management integrat, ceea ce reprezinta un avantaj pentru organizatia client.

Conform noii abordari ISO cu privire la standardele de sistem de management, respectiv structura HLS (High Level Structure) descrisa in anexa SL (anterior ISO Guide 83), integrarea sistemelor de management va fi mult facilitata, standardele de sistem de management urmand a avea aceeasi structura, termeni si definitii.

Translate »