CIP CERTIND

Organismul de certificare CERTIND a avut de la infiinţarea sa în 2003 până în prezent, o contribuţie semnificativă în dezvoltarea pieţei certificărilor de sisteme de management şi conformitaţii produselor, emiţând peste 15.000 de certificate în următoarele ţării: România, Italia, Serbia, Bulgaria, Egipt, Spania, Turcia, Ucraina, Germania şi Republica Moldova.
Pentru a veni tot mai mult în sprijinul clienţilor săi, CERTIND a dezvoltat Centrul de instruire personal CIP CERTIND.
CIP CERTIND sprijină şi stimulează procesul de învăţare continuă a angajaţilor săi cât şi a personalului collaborator, auditori şi experţi tehnici, prin organizarea şi susţinerea numeroaselor instruiri interne în domeniul sistemelor de management şi conformităţii produselor.
CIP CERTIND dispune de spaţiu central cu o capacitate de peste 20 de cursanţi şi dotarea corespunzatoare cu mobilier şi echipament adecvat activităţii de instruire. Cursurile autorizate sunt structurate pe module ce cuprind instruire teoretică şi practică, plecând de la unităţile de competenţă din standardul occupational, dar şi după nevoile identificate de noi în funizarea de servicii de formare. Cursurile sunt concepute astfel încât să fie interactive şi aplicative, având un pronunţat caracter practic.
Echipa de lectori selectată de CIP CERTIND este alcatuită din specialişti (consultanţi, auditori, experţi tehnici, evaluatori) având o vastă experienţă în formare, consultanţă, certificare, evaluare a sistemelor de management.
Misiunea CIP CERTIND este de a transmite într-un mod cât mai eficient, rapid şi plăcut cunoştinţe fundamentale şi specializate în domeniul sistemelor de management.

CURSURI

Cursuri deschise finalizate cu certificat CERTIND

• Auditor pentru sisteme de management ale energiei, SR EN 16001:2009

• Auditor responsabilitate socială, SA 8000.

• Introducere în certificarea conformităţii produselor.

• Specialist in managementul deseurilor.

Cursuri dedicate companiilor şi adresate managerilor de linie 

• Lean

• Instrumente 5S

• Kaizen

• Six sigma

PARTENERIATE

CERTIND a semnat protocoale de colaborare cu asociații profesionale, patronate, universități.

Printre acestea putem menționa:

Agenţa Naţională a Funcţionarilor Publici

– Asociația Fermierilor din Româniawww.asociatiafermierilor.ro

– ROMPAN –Patronatul Român din industria de morărit, panificație și produse făinoase –www.rompan.ro

– Academia de Studii Economice –Facultatea de comerț –www.ase.ro

– Universitatea din București –Facultatea de administrație și afaceri –www.faa.unibuc.ro

– Universitatea de științe agronomice și medicină veterinară din București – Facultatea de management, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală –www.usamv.ro

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la programele de instruire CIP CERTIND ne puteţi contacta la:
E-mail: cursuri@certind.ro
Tel: 0788.468.180
Tel/Fax: 021 313 36 51

Cursuri

Auditor in domeniu calitatiiSpecialist in domeniul calitatiiManager al sistemului de management al calitatiiAuditor in domeniul mediuluiManager al sistemului de management de mediuAuditor al sanatatii si securitatii ocupationaleAuditor in domeniul sigurantei alimentareManager in domeniul sigurantei alimentareSpecialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informaticeManager al sistemului de management securitate si sanatate in muncaManager proiectFormatorCompetente antreprenoriale

Alte cursuri

Translate »