CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR

Departamentul de Certificare Produse este organizat şi funcţionează conform cerinţelor referenţialelor aplicabile în domeniul certificării produselor şi realizează activităţi de certificare a conformităţii produselor în domeniul reglementat şi domeniul voluntar.

CERTIND dispune de mijloacele necesare pentru a-şi desfăşura activitatea şi garantează respectarea urmatoarelor principii:

– independență şi obiectivitate în procesul de certificare;

– competenţă tehnică şi integritate profesională;

– imparţialitate în relaţiile cu furnizorii produselor;

– confidenţialitate asupra produselor pentru care se evaluează conformitatea.

Pentru domeniul voluntar :

 

– Certificarea conformităţii produselor asigură faptul că produsul ce urmează a fi introdus pe piaţă îndeplineşte toate reglementările legale şi oferă încredere consumatorilor, autorităţilor şi producătorilor cu privire la conformitatea produselor cu cerinţele fundamentale (de exemplu sănătate, siguranţă, protecţia mediului, etc.).

Pentru domeniul reglementat :

 

– Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile prevăzute de legislaţia comunitară armonizată. Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerinţele aplicabile prevazute de legislaţia comunitară de armonizare relevantă şi că acesta poate fi introdus pe piaţa unică europeană.

– CERTIND este notificat de către Comisia Europeană cu numarul de notificare – NB 2174 şi este acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare RENAR fiind competent să realizeze sarcinile specifice de terţă parte pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute de Regulamentul (UE) nr.305/2011, avand domeniul de notificare pubicat pe site-ul Comisiei Europene

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=260713 .

Translate »