CERTIND. Certificare produse. Marcaj CE.

CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR

 

Certificarea conformitatii produselor si aplicarea marcajului CE, asigura libera circulatie a produselor pe piata europeana raspunzand cerintelor esentiale impuse prin directivele si regulamentele Uniunii Europene si stimuland dezvoltarea schimburilor comerciale.

Marcajul CE se aplica doar de catre producator sau de catre reprezentantul sau autorizat pe produsele pentru care legislatia comunitara de armonizare specifica prevede aplicarea marcajului si nu se aplica pe niciun alt produs.

 

Prin faptul ca a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producatorul indica faptul ca isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerintele aplicabile prevazute de legislatia comunitara de armonizare relevanta care reglementeaza aplicarea marcajului.

 

Marcajul CE este singurul marcaj care atesta conformitatea produsului cu cerintele aplicabile prevazute de legislatia comunitara de armonizare relevanta care reglementeaza

aplicarea acestuia.

 

Departamentul de certificare produse este organizat si functioneaza conform cerintelor referentialelor de acreditare in domeniul certificarii produselor si realizeaza activitati de certificare a conformitatii produselor in domeniul reglementat si domeniul nereglementat.

 

CERTIND este acreditat de catre Organismul National de Acreditare RENAR in conformitate cu SR EN 45011:2001 si este competent sa realizeze sarcinile specifice de terta parte de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii prezavute de Regulamentul (UE) nr.305/2011, asa cum se detaliaza in Anexa certificatului de acreditare nr. 012/8 OC (pentru detalii consultati rubrica Acreditari si Recunoasteri sau site-ul www.renar.ro).

 

CERTIND este notificat (numar de notificare - NB 2174) de catre Comisia Europeana pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii prezavute de Regulamentul (UE) nr.305/2011 si acreditat de catre Organismul National de Acreditare RENAR prin certificatul de acreditare nr. 012/8 OC.

 

CERTIND este acreditat de catre Organismul National de Acreditare RENAR in conformitate cu SR EN 45011:2001 si este competent sa efectueze activitati de certificare a conformitatii produselor in conformitate cu standardul de certificare, asa cum se detaliza in Anexa certificatului de acreditare nr. 086/4 PR (pentru detalii consultati rubrica Acreditari si Recunoasteri sau site-ul www.renar.ro).

 

CERTIND desfasoara activitati de certificare a conformitatii produselor in conformitate cu schema de certificare 5 din SR Ghid ISO/CEI 67:2006 pentru produse din domeniul nereglementat (voluntar).